Organizator plebiscytu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych od 2007 roku wspiera beneficjentów w realizacji projektów z funduszy europejskich. Jesteśmy publiczną jednostką organizacyjną samorządu województwa. Prowadzimy nabory i ocenę, a następnie rozliczenie każdego wniosku o dotację. Pomogliśmy pozyskać i rozliczyć unijne wsparcie dla prawie 10 tys. projektów. Łączny budżet wypłaconych środków to już ponad 8 mld zł. Pracujemy obecnie już przy trzecim okresie programowania z Unii Europejskiej. Wdrażaliśmy fundusze z programu ZPORR (2004-2006), RPO WM i PO KL (2007-2013), obecnie RPO WM 2014-2020.

Więcej o dostępnych dotacjach naborach na www.funduszedlamazowsza.eu lub facebook.com/mjwpu lub twitter.com/mjwpu

Jak głosować?

„Wspieraj projekty w Twoim zasięgu”

Oddaj głos na jeden z poniższych projektów, realizowanych przez mazowieckie samorządy lub ich jednostki organizacje. Listę utworzyły inicjatywy, na które zostały zawarte umowy o unijne dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wybraliśmy te, które otrzymały już całkowite lub częściowe wypłaty z funduszy europejskich.

Głosować można raz na 24 godziny. Głosowanie internetowe potrwa do 19 grudnia 2017 roku. (do godz. 14:00). Mechanizm jest prosty: poniżej prezentujemy alfabetycznie samorządy i jeden ich projekt. Przy każdym opisie zamieściliśmy przycisk „Głosuję”. Klikasz w swojego faworyta i odnotowujemy 1 punkt dla wspartego Twoim głosem projektu. Szczegóły głosowania przedstawiamy także w regulaminie. Finał rankingu i publikacja wyników odbędzie się już 20 grudnia z udziałem nominowanych projektodawców. Wydarzenie będzie transmitowane w sieci i będzie można je śledzić na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Jeśli chcesz dodatkowo zawalczyć o pakiet materiałów promocyjnych, prześlij na adres lider-zmian@mazowia.eu uzasadnienie swojego wyboru. Wystarczy parę zdań . A jeśli Twój faworyt zajmie któreś z pierwszych trzech miejsc w rankingu z najwyższą liczbą uzyskanych głosów i podzielisz się z nami swoją opinią, na maila zwrotnego przekażemy Ci zaproszenie na wielki finał, a na miejscu będzie czekała na Ciebie miła niespodzianka. Dodatkowo, Twoja wypowiedź znajdzie się w publikacji, obok prezentowanego projektu, które zostanie wydane na początku przyszłego roku.

/ O Plebiscycie

Plebiscyt Lider RPO WM powraca w drugiej odsłonie. Tym razem pod nazwą „Lider Zmian, Samorząd 2017”. W tej edycji, obok wyróżnionych Najaktywniejszych i Najskuteczniejszych beneficjentów wśród mazowieckich samorządów, to Ty wybierasz najciekawszy projekt publiczny. Zapoznaj się z listą i oddaj głos na najbliższy projekt z Twojej okolicy.

(rozwiń) (zwiń)

Obecną edycję rozszerzono o kategorię, pozwalającą na wyłonienie projektów przez internetowe głosowanie. Poza wyborem internautów wyróżnimy w każdej z dwóch kategorii Liderów Zmian. Będziemy promować Najaktywniejszych i Najskuteczniejszych w każdym z subregionów Mazowsza. Wyróżnimy publicznie zatem tych, którzy zgłosili najwięcej wniosków unijnych, które otrzymały pozytywną ocenę formalną, a także te samorządy, które pozyskały najwięcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Już dziś zapraszamy do śledzenia transmisji z finału Plebiscytu w Internecie.

Pierwszy ranking Liderów RPO WM przygotowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w poprzednim okresie programowania. W roku 2012 dokonano prezentacji rankingu samorządów wśród beneficjentów RPO WM 2007-2013. Na koniec programu, w roku 2015 dokonano także podsumowania aktywności beneficjentów w poszczególnych częściach regionu, lecz już z podziałem na obszary inwestycji.

Plebiscyt Lider Zmian - Samorząd 2017